Impressum und Datenschutz

Impresum a zásady ochrany osobních údajů
Impresum
Podle § 5 TM

Libor Fišer
Hudebník, hudební pedagog
Graf-Keller-Str. 19
99817 Eisenach

Kontakt:
Telefon: 0049 3691 612981
E-mail: liborf@t-online.de

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:
Libor Fišer
Graf-Keller-Str. 19
99817 Eisenach

Informace o řešení sporů online
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online.
Tuto platformu otevřete pomocí následujícího odkazu:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé mohou tuto platformu využít pro
řešení sporů vyplývajících ze smluv uzavíraných online.
Naši e-mailovou adresu najdete v impresu výše.
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před evropskou komisí.

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 Odst. 1
TMG odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako
poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran
nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.
Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními
předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od
okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení
dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž
obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou
odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel
nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z
hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení
rozpoznatelný.
Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení
zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové
odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému
autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec
autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a
kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.
Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská
práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto
dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli
porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zásady ochrany osobních údajů
Osobní údaje
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi
osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně
osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Zpravidla je možné používat naše webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pokud
jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak vždy dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím
stranám bez vašeho výslovného souhlasu.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím emailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran
není možná.

Cookies
Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš
počítač a neobsahují viry. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč
ukládá do vašeho počítače. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové
stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, např. pro následující účely:
– Uložení zvoleného uživatelského jazyka
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste mohli být informováni o nastavování souborů
cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání
souborů cookie obecně či pro určité případy a aktivovat automatické mazání souborů
cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost
těchto webových stránek omezena.

Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš
prohlížeč automaticky předává, do tzv. souborů protokolů serveru. Jedná se o:
– Adresu URL subjektu odkazujícího na tyto stránky
– Čas požadavku
Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými
zdroji dat. Tyto údaje budou odstraněny po 14 dnech.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z
kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, jsou u nás
uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje
nepředáváme bez vašeho souhlasu.

YouTube
Naše webové stránky využívají plaginy YouTube, který je provozovaný společností
Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek s pluginem YouTube, je
vytvořeno připojení k serverům YouTube. Server YouTube tímto způsobem získává
informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube umožňuje přiřazení Vašeho
stereotypu chování při prohlížení obsahu přímo k osobnímu profilu. Tomuto můžete
zabránit odhlášením z účtu YouTube.
Další informace o způsobu nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně
údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy

Práva subjektu údajů
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich
původu, příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo tyto údaje opravit, omezit nebo
vymazat. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních
údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům
Tímto se vznáší námitka proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci
povinnosti otisků za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly
výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní
kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím
nevyžádaných e-mailů.